Baseball Vs. Albany - GardnerWebb
Third Baseman, No. 18, Scott Coleman

Third Baseman, No. 18, Scott Coleman

BaseballPhoto by Lindsey HambyIMG31252012