Baseball Vs. Albany - GardnerWebb
First Baseman, No. 15, Dusty Quattlebaum

First Baseman, No. 15, Dusty Quattlebaum

Photo by Lindsey HambyBaseballIMG30532012