Photo of the Day - GardnerWebb
Gardner-Webb Student Caroline really enjoys Octoberfest every year!

Gardner-Webb Student Caroline really enjoys Octoberfest every year!

Photo by: Drew Peden